ÖVERSIKT

Den här webbplatsen drivs av Vitamateriale. På denna webbplats hänvisar termerna "vi", "vår" och "vår" till Vitamateriale. Vitamateriale erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka den här webbplatsen och/eller köpa en av våra produkter, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Allmänna försäljningsvillkor", "Allmänna villkor för försäljning och användning", "Villkor") , inklusive ytterligare villkor och policyer som hänvisas till häri och/eller tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive men inte begränsat till användare som surfar på webbplatsen, som är säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare till innehåll.

Läs dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal, får du inte gå in på webbplatsen eller använda de tjänster som erbjuds där. Om dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor anses vara ett erbjudande, är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor.

Alla nya funktioner och verktyg som kommer att läggas till i den här butiken vid ett senare tillfälle kommer också att omfattas av dessa allmänna villkor för försäljning och användning. Du kan se den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida med jämna mellanrum för att se om några ändringar har gjorts. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att eventuella ändringar publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

ARTIKEL 1 - VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VÅR ONLINEBUTIK

Genom att acceptera dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor intygar du att du har uppnått myndig ålder i ditt land, stat eller provins där du bor, och att du har gett oss ditt samtycke till att tillåta alla äldre personer som du är ansvarig för att använda detta hemsida.

Användning av våra produkter för alla olagliga eller obehöriga ändamål är förbjuden, och du får inte, under användningen av tjänsten, bryta mot lagarna i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till lagar som rör upphovsrätt).

Du får inte överföra maskar, virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

Varje brott mot eller överträdelse av dessa allmänna villkor för försäljning och användning kommer att resultera i omedelbar uppsägning av dina tjänster.

ARTIKEL 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att neka åtkomst till tjänsterna för alla personer när som helst, oavsett anledning.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive din kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat, och detta innebär (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa till tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon tillgång till tjänsten eller kontakt på webbplatsen, genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan tillstånd. uttryckligt skriftligt meddelande från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal ingår för din bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller påverka dessa Villkor.

ARTIKEL 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH LIDIGHET

Vi är inte ansvariga om informationen som finns tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte utgöra din enda informationskälla för att fatta beslut, utan att först konsultera mer exakta, fullständiga och uppdaterade informationskällor. Om du bestämmer dig för att förlita dig på innehållet som presenteras på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss tidigare information. Denna förhandsinformation, till sin natur, ne är inte uppdaterade och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida. Du samtycker till att du är ansvarig för att övervaka ändringar på vår webbplats.

ARTIKEL 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNST OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (och alla delar eller innehåll av tjänsten) utan föregående meddelande och när som helst.

Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon annan tredje part för någon prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster kan vara exklusivt tillgängliga online på vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsade kvantiteter och kan endast vara föremål för returer eller byten i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort vårt bästa för att så tydligt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att visningen av färger på din datorskärm kommer att vara korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att göra det, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till vilken person som helst och i någon geografisk region eller jurisdiktion. Vi skulle kunna utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av alla produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta erbjuda en produkt. Alla tjänster eller produkterbjudanden som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på några produkter, tjänster, information eller andra varor som du har skaffat eller köpt kommer att uppfylla dina förväntningar, och inte heller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

ARTIKEL 6 - RIKTIGHETEN I FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, minska eller annullera de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller från samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, enligt vår egen bedömning, kan tyckas komma från handlare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt order- och kontoinformation för alla beställningar som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan trycka på för att slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, se vår returpolicy.

ARTIKEL 7 - VALFRIVA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi inte övervakar, kontrollerar eller påverkar.

Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som är tillgängligt" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan stöd. Vi kommer inte att ha något juridiskt ansvar till följd av eller relaterat till användningen av dessa valfria tredjepartsverktyg.

Om du använder de valfria verktygen som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör konsultera villkoren för sådana verktyg som erbjuds av den eller de relevanta tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller nya funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser). Dessa nya funktioner och dessa nya tjänster kommer också att omfattas av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor.

ARTIKEL 8 - LÄNKAR TREDJE PART

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att granska eller bedömar innehållet eller riktigheten på sådana webbplatser, och vi garanterar eller tar inget ansvar för något innehåll, webbplats, produkt, tjänst eller annat material som är tillgängligt på eller från sådana tredje parts webbplatser.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som görs i samband med dessa tredje parts webbplatser. Vänligen läs policyn och praxis från tredje part noggrant och se till att du förstår dem innan du inleder någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående produkter från dessa tredje parter bör skickas till samma tredje parter.

ARTIKEL 9 - KOMMENTARER, FÖRSLAG OCH ANDRA FÖRSLAG FRÅN ANVÄNDARE

Om du på vår begäran skickar in specifikt innehåll (till exempel för att delta i tävlingar), eller om du utan förfrågan från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, post eller annars (kollektivt, "kommentarer"), ger du oss rätten, när som helst och utan begränsningar, att redigera, kopiera, publicera, distribuera, att översätta och på annat sätt använda och i alla media alla kommentarer du skickar till oss. Vi är inte och bör inte åläggas (1) att upprätthålla konfidentialitet för kommentarer; (2) att betala ersättning till någon för eventuella kommentarer som lämnats; (3) för att svara på kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att göra det, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser, efter eget gottfinnande, är olagligt, stötande, hotande, kränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som kränker någon intellektuell egendom eller dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor.

Du samtycker till att skriva kommentarer som inte bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, konfidentialitet, personlighet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla olagligt, ärekränkande, stötande eller obscent innehåll, och de kommer inte heller att innehålla datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon som du inte är, eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part om ursprunget till dina kommentarer. Du är fullt ansvarig för alla kommentarer du postar och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och frånsäger oss allt ansvar för eventuella kommentarer du postar eller andra inlägg från tredje part.

ARTIKEL 10 – PERSONUPPGIFTER

Inlämningen av din personliga information till vår butik styrs av vår integritetspolicy. Klicka här för att se vår integritetspolicy.

ARTIKEL 11 - FEL, ONEXAKTIGHETER OCH UNDERLÄTEN

Från tid till annan kan det finnas information på vår sida eller i Tjänsten som kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, avgifter, produktfrakt, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter, utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar, om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, och det, när som helst och utan föregående meddelande (inklusive efter att du har lagt din beställning).

Vi är inte skyldiga att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget fastställt uppdaterings- eller uppdateringsdatum i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör beaktas när man drar slutsatsen att informationen i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

ARTIKEL 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

Utöver de förbud som anges i de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren, är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål; (b) att förmå andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot någon regional förordning eller någon internationell, federal, provinsiell eller statlig lag, regel eller förordning; (d) att göra intrång eller kränka våra immateriella rättigheter eller tredje parts rättigheter; (e) att trakassera, misshandla, förolämpa, såra, diffbitter, förtalar, förtalar, skrämmer eller diskriminerar någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller ett handikapp; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på ett sådant sätt att det äventyrar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon tillhörande, oberoende webbplats eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, kapa en domän, pressa information, surfa, utforska eller skanna webben (eller någon annan resurs); (j) för obscena eller omoraliska ändamål; eller (k) att bryta mot eller kringgå säkerhetsåtgärderna för vår tjänst, någon annan webbplats eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot förbjuden användning.

ARTIKEL 13 - UNDANTAG AV GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar eller gör inga utfästelser att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas genom användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig först.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av tjänsten, eller din oförmåga att använda den, sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig genom Tjänsten tillhandahålls (såvida vi inte uttryckligen anger annat) "i befintligt skick" och "som tillgängliga" för din användning, utan representation, utan garantier och utan villkor av något slag, uttryckliga eller underförstådda , inklusive alla underförstådda garantier om säljbarhet eller säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och frihet från intrång.

A, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare kan inte på något sätt hållas ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller direkta, indirekta, oförutsedda skador, bestraffande, speciella, eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst, intäkter, besparingar, data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om det är avtalsenligt, skadeståndsansvar (även vid vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon tjänst eller produkt som härrör från den här tjänsten, eller vad gäller andra anspråk som på något sätt relaterar till din användning av tjänsten eller av någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av någon slag som härrör från användning av tjänsten eller något innehåll ( eller produkt) postat, överfört eller på annat sätt gjort tillgängligt via tjänsten, även om du har blivit medveten om möjligheten att de kan inträffa. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kommer vårt ansvar att begränsas till den maximala omfattning som lagen tillåter.

ARTIKEL 14 - ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och skydda Vitamateriale, vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, chefer, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, när det gäller alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, gjorda av tredje part som ett resultat av eller till följd av ditt brott mot dessa allmänna villkor för försäljning och användning eller de dokument som de hänvisar till, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

ARTIKEL 15 - AVSKÄRBARHET

I händelse av att en bestämmelse i dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, kan denna bestämmelse ändå tillämpas i den utsträckning som lagen tillåter, och den icke-tillämpliga delen måste anses vara dissocierad från dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor får denna dissociation inte påverka giltigheten och tillämpligheten av alla övriga återstående bestämmelser.

ARTIKEL 16 - UPPSÄGNING

De skyldigheter och ansvar som parterna åtagit sig före uppsägningsdatumet kommer att förbli i kraft efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa allmänna villkor för försäljning och användning ärinte i kraft om inte och tills det sägs upp av dig eller inte. Du kan säga upp dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi ​​tror, ​​efter eget gottfinnande, att du misslyckas, eller om vi misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa villkor för försäljning och användning, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan att meddela dig . i förväg och du kommer att förbli ansvarig för alla pengar du är skyldig fram till datumet för uppsägningen (inklusive detta), och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

ARTIKEL 17 - HELA AVTALET

Varje underlåtenhet från vår sida att utöva eller tillämpa någon rättighet eller någon bestämmelse i dessa allmänna villkor för försäljning och användning ska inte utgöra ett avstående från denna rättighet eller bestämmelse.

Dessa villkor för försäljning och användning eller någon annan policy eller driftregel som vi publicerar på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela förståelsen och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter all kommunikation, förslag och alla avtal, tidigare och samtida, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive men inte begränsat till någon tidigare version av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren).

Eventuella oklarheter om tolkningen av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor ska inte tolkas till nackdel för den som utarbetar den.ARTIKEL 18 - ÄNDRINGAR AV DE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING OCH ANVÄNDNING

Du kan se den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren när som helst på denna sida.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, modifiera eller ersätta någon del av dessa villkor för försäljning och användning genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att se efter eventuella ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats efter att eventuella ändringar av dessa villkor har publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

ARTIKEL 19 - KONTAKTINFORMATION

Frågor angående de allmänna villkoren för försäljning och användning ska skickas till oss på customer@vitamateriale.com

GOVERNING LAW

These Terms of Service and any separate agreements whereby we provide you Services shall be governed by and construed in accordance with the laws of HK